Pracownicy PDF Drukuj
piątek, 02 kwietnia 2010 14:23
Poprawiony: piątek, 31 marca 2017 08:00

 

 

DYREKCJA SZKOŁY

 

Krzysztof Gałan

dyrektor szkoły

 

Aldona Zdun

z-ca dyrektora szkoły

 

NAUCZYCIELE

 

Krzysztof Banaszek

geografia

 

Monika Bąk

procesy technologiczne w gastronomii, technika w produkcji cukierniczej, procesy produkcji wyrobów cukierniczych

 

Małgorzata Bronisz

język angielski

 

Anna Chwil

działalność gospodarcza w gastronomii, obsługa informatyczna w hotelarstwie, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, ekonomia w praktyce

 

Danuta Dudzińska

wychowanie fizyczne

 

Agnieszka Dziedzic

pracownia hotelarska, usługi dodatkowe w hotelarstwie, obsługa konsumenta, działalność recepcji, pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, techniki pracy w hotelarstwie, działalność recepcji

 

Renata Gierszon

język polski, wiedza o kulturze

 

Ewa Głowacka-Żuk

dystrybucja, podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego, logistyka zaopatrzenia i produkcji, planowanie produkcji i dystrybucji, logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, obsługa jednostek zewnętrznych

 

Ks. Grzegorz Gut

religia

 

Ilona Jaworska

wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

 

Anna Kołodziejczyk

doradca zawodowy

działalność gospodarcza w gastronomii, marketing usług hotelarskich

 

 Tomasz Król

wychowanie fizyczne

 

Jolanta Kubiniec

pedagog szkolny

 

Marzena Leniak

matematyka, fizyka

 

Agnieszka Mazurek

język angielski, język hiszpański

 

Anna Mościbrodzka

pracownia gastronomiczna, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, obsługa klienta w gastronomii

 

Małgorzata Motyl

zajęcia artystyczne, organizacja pracy w hotelarstwie, techniki pracy w hotelarstwie, procesy technologiczne w gastronomii, technologia produkcji cukierniczej

 

Małgorzata Prandota

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, organizacja produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne

 

Ryszard Prochota

religia

 

Agnieszka Romanek

język niemiecki

 

Elżbieta Słowik

matematyka, nauczyciel wspomagający

 

Łukasz Soral

wiedza o społeczeństwie, historia

 

Liliana Sosnowska

historia, historia i społeczeństwo

 

Grażyna Szwajewska

logistyka w procesach produkcji, zapasy i magazynowanie, procesy transportowe w logistyce, usługi transportowo-spedycyjne, przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

 

Wioletta Tymińska-Bociąg

język polski

 

 Małgorzata Warszyńska

biblioteka

 

 Joanna Wilk

język angielski

 

Anna Wójtowicz

biologia, wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty zawodowe

 

Anna Wypchło

matematyka

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

Maryla Czapla

główny księgowy

 

Agnieszka Baraniak

sekretarz szkoły

 

Agnieszka Miemczycka

sekretarka

 

Renata Jagitka

 

Justyna Pażdzior

 

Grażyna Śmigasiewicz

 

Józef Wierzchoś

 

Sebastian Olech

 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad