Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 5772
2 Kopiowanie danych w dzienniku 1555
3 Przedmioty w klasach pierwszych 1712
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 1623
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 1450
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 1693
7 Do pobrania 1907
8 Logowanie do poczty szkolnej 3715
9 Plan Lekcji 2016/2017 1326

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad