Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 2772
2 Kopiowanie danych w dzienniku 728
3 Przedmioty w klasach pierwszych 819
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 753
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 690
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 897
7 Do pobrania 1116
8 Logowanie do poczty szkolnej 1943
9 Plan Lekcji 2016/2017 406

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad