Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 2473
2 Kopiowanie danych w dzienniku 611
3 Przedmioty w klasach pierwszych 664
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 618
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 582
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 752
7 Do pobrania 967
8 Logowanie do poczty szkolnej 1491
9 Plan Lekcji 2016/2017 183

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad