Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 2872
2 Kopiowanie danych w dzienniku 784
3 Przedmioty w klasach pierwszych 876
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 812
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 743
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 959
7 Do pobrania 1175
8 Logowanie do poczty szkolnej 2055
9 Plan Lekcji 2016/2017 482

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad