Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 2511
2 Kopiowanie danych w dzienniku 634
3 Przedmioty w klasach pierwszych 690
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 632
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 596
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 767
7 Do pobrania 984
8 Logowanie do poczty szkolnej 1589
9 Plan Lekcji 2016/2017 210

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad