Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 2642
2 Kopiowanie danych w dzienniku 678
3 Przedmioty w klasach pierwszych 768
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 685
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 639
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 830
7 Do pobrania 1051
8 Logowanie do poczty szkolnej 1815
9 Plan Lekcji 2016/2017 311

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad