Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 2967
2 Kopiowanie danych w dzienniku 824
3 Przedmioty w klasach pierwszych 934
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 863
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 785
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 1005
7 Do pobrania 1219
8 Logowanie do poczty szkolnej 2159
9 Plan Lekcji 2016/2017 536

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad