Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 6783
2 Kopiowanie danych w dzienniku 1716
3 Przedmioty w klasach pierwszych 4232
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 1771
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 1575
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 2007
7 Do pobrania 2045
8 Logowanie do poczty szkolnej 4397
9 Plan Lekcji 2016/2017 1848

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad