Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 4255
2 Kopiowanie danych w dzienniku 1216
3 Przedmioty w klasach pierwszych 1380
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 1287
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 1160
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 1385
7 Do pobrania 1568
8 Logowanie do poczty szkolnej 2945
9 Plan Lekcji 2016/2017 952

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad