Mistrzostwo w zawodzie III
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe PDF Drukuj
piątek, 27 grudnia 2019 12:38
W załączeniu znajduje się regulamin oraz załączniki do regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe w projekcie Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu III Edycja.
 
"Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - III Edycja" PDF Drukuj
piątek, 20 września 2019 07:40

eu

EFS plakat pion po2018Od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku realizowany jest projekt pod nazwą "Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - III Edycja". Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2019-2021 w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe. Projekt jest powiązany ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Odbiorcami projektu są uczniowie, kształcący się na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, logistyki i obsługi turystycznej oraz nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1.

Celem projektu "Mistrzostwo w zawodzie..." jest zwiększenie współpracy szkoły z pracodawcami poprzez działania ukierunkowane na wspólne przygotowanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, współpracę ze szkołami wyższymi, w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowych technik i technologii oraz możliwość aktualizacji wiedzy i nabytych kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Istotnym dopełnianiem są dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, wspieranie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy a także wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt.

Ogólny koszt projektu wynosi 4 110 735,81 zł. z tego 3 494 1125,43 zł zostanie dofinansowanie ze środków UE.

 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu - III Edycja" PDF Drukuj
piątek, 30 sierpnia 2019 13:05
W załączeniu znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu - III Edycja".
 
 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad