Wycieczka przedmiotowa klasy 3 oraz 4 technikum logistycznego
13 października 2023 r. młodzież klasy 3 oraz 4 technikum logistycznego wraz z opiekunami wycieczki - Łukaszem Soralem, Katarzyną Stempienik, Lilianą Sosnowską, zwiedzała Lublin. Motywem przewodnim była historia ludności żydowskiej w okresie międzywojennym oraz holocaust Żydów w latach 1939-45. 
Na trasie znalazła się m.in. synagoga, miejsce spotkań lubelskich Żydów od 1889 roku. W jej wnętrzu gościły wielkie postaci, założyciele Lubelskiej Szkoły Mędrców, prowadzący słynne wykłady talmudyczne. Bożnica podczas II wojny światowej z powodu lokalizacji poza obszarem getta żydowskiego ocalała przez zniszczeniem. Budynek służył Niemcom, jako szpital. W 1945 roku budynkiem zarządzała Akademia Medyczna. Do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej budynek powrócił w 2003 roku i wówczas podjęto decyzję o rekonstrukcji wnętrza.
Po spacerze wzdłuż ulicy Lubartowej młodzież "Norwida" uczestniczyła w warsztatach historycznych w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie pod hasłem "Na granicy życia, śmierci i nadziei". Wspólnie rozważaliśmy szczegóły dotyczące akcji Reinhardt, holocaustu oraz przypadającej 14 października 80. rocznicy wybuchu powstania w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze
Był to czas refleksji i zadumy nad tragiczną przeszłością, ale też integracji klas logistycznych.
 
Mamy nadzieję na dalsze wspólne edukacyjne eskapady w miłej, przyjaznej atmosferze,
Liliana Sosnowska
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad