1 marca 2024 Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – niekonwencjonalna lekcja najnowszej historii Polski PDF Drukuj
piątek, 01 marca 2024 00:00

W dniu 1 marca 2024 r.  w  Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zostały zorganizowane powiatowe uroczyste obchody
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych - Niepokonanych 2024.

W trakcie uroczystości, w której uczestniczyła Społeczność Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku oraz zaproszeni Goście:

Pan Łukasz Czemerys  – wicestarosta Powiatu Świdnickiego;

Pan Romuald Gumienniak – członek Zarządu Powiatu Świdnickiego;

Pan Radosław Brzózka - radny Powiatu Świdnickiego.

Uczestnicy XII edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" 2024 objętego honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Świdnickiego w Świdniku, Pana Łukasza Reszkę, wraz z Nauczycielami / Opiekunami.

Niekonwencjonalna lekcja najnowszej historii Polski składała się z modułów:  

 1. wirtualne otwarcie wystawy prac pokonkursowych - wręczenie nagród dla zwycięzców sponsorowanych przez Pana Radosława Brzózkę oraz Organizatora.
 2. przemówienia Zaproszonych Gości;
 3. przedstawienie historii podziemia niepodległościowego w powojennej Polsce w latach 1945-1963 - prezentacja;
 4. emisja filmu edukacyjnego "Żołnierze Wyklęci - Niepokonani 2024";
 5. przeprowadzenie interaktywnego test Żołunierze Wyklęci - Niepokonani na platformie MS FORMS.

Celem XII edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" 2024 było:

 • upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży;
 • rozbudzanie zainteresowań historycznych, wychowania patriotycznego;
 • uczczenie pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - NIEPOKONANYCH zamordowanych przez sowieckich i polskich komunistów;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku, Pana Krzysztofa Banaszka, 26 lutego 2024 roku wyłoniła zwycięzców.

Zestawienie nagrodzonych Uczestników

Założony cel uroczystych obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych Niepokonanych 2024 - upowszechnienie znajomości najnowszej historii Polski wśród młodzieży Powiatu Świdnickiego w Świdniku został osiągnięty.

Dowodem jest:

 • liczba uczestników imprezy (ponad 170 osób);
 • liczba zgłoszonych prac w XII edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - NIEPOKONANI" 2024;
 • 86 Uczestników, którzy wykonali historyczny, interaktywny test na temat prezentowanych w trakcie akademii informacji o Żołnierzach Wyklętych;
 • wysokie wyniki interaktywnego testu przygotowanego na platformie edukacyjnej (średnia powyżej 55,7 % punktów).

Bogatą w liczne atrakcje dydaktyczne i emocjonalne NIEKONWENCJONALNĄ LEKCJĘ NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI poprowadzili uczniowie klasy IV technikum logistycznego Anastasia Ishchenko oraz Piotr Kozdroń.

W przygotowaniu uroczystych obchodów ponadto brali udział: Pani Danuta Dudzińska oraz uczniowie klasy IV TL.

Liliana Sosnowska,

Organizatorka Obchodów Narodowego Dnia Pamięci 2024

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad