Liderzy Frekwencji IV 2024 PDF Drukuj
poniedziałek, 06 maja 2024 00:00

Liderzy frekwencji IX Xi 2016

Prezentujemy frekwencję klas Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w kwietniu 2024 r.

 

 

Średnia frekwencja w kwietniu 2024 wyniosła - 73,04% i obniżyła się w stosunku do marca 2024 r.  (74,78%) o 1,74%

Najwyższą frekwencję w kwietniu 2024 r. uzyskały klasy - 2 TLA, 1 TL, 3 TŻ.

 

 

Po 8 miesiącach szlachetnej rywalizacji o tytuł LIDERA FREKWENCJI pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje klasa 2 TLA.
 

W kwietniu 2024 r. 16 osób uzyskało 100% frekwencję.

 

Łącznie 83 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku spełniło kryterium -
frekwencja 90% i wyższa w nauczaniu stacjonarnym
.

W załączniku zestawienie danych w formacie pdf.

Uczennicom i Uczniom z najwyższą frekwencją, wyróżnionym klasom oraz Wychowawcom - GRATULUJEMY!

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły.

Liliana Sosnowska

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad