ROZLICZENIE STAŻY ZAWODOWYCH PDF Drukuj
sobota, 11 lipca 2020 09:44

Uczniowie, którzy brali udział w wakacyjnych stażach zawodowych są proszeni o dostarczenie do szkoły kompletu dokumentacji (uzupełniony dziennik stażu, wniosek o zwrot kosztów dojazdu itp.). Dokumenty będę przyjmowane 21 lipca br. w godzinach 10:00-14:00. Zapraszamy do biblioteki szkolnej.

Prosimy pamiętać o maseczkach i dezynfekcji oraz zabrać ze sobą niebieski długopis.

Agnieszka Dziedzic

Agnieszka Mazurek

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad