Młodzież z prawem na cz@sie PDF Drukuj
wtorek, 19 września 2023 07:54
Szkolny koordynator projektu: Małgorzata Żyłowska. 
 
Projekt Fundacji LexCultura pt. "Młodzież z prawem na cz@sie" skierowany jest do uczniów
z klas w ponadpodstawowych szkołach publicznych i niepublicznych z terenu całej Polski.
Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu edukacyjnych spotkań, których celem
będzie edukacja młodzieży w zakresie aktualnych problemów konsumenckich, podstawowych
praw, jakie przysługują konsumentom, ze szczególnym naciskiem na sferę cyberbezpieczeństwa
oraz oszustw w Internecie. Treść merytoryczna zajęć oparta będzie o scenariusze zajęć wraz
z symulatorem dostępnym na stronie www.konsument.edu.pl.
W projekcie udział biora 123 szkoły z całej Polski.
 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad