Zapytanie ofertowe - pomoce naukowe PDF Drukuj
wtorek, 25 lipca 2017 16:12

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż i dostawę mikroskopów (CZ I) oraz modelu budowy anatomicznej człowieka (CZ II) - „zad. 5 - tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr PLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegłówe informacje w załączeniu.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad