Komunikat - Organizacja pracy szkoły od 22 marca 2021r. PDF Drukuj
poniedziałek, 22 marca 2021 00:00

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 22 MARCA 2021 R.

 

Od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Bez zmian pozostaje możliwość organizacji konsultacji dla maturzystów – indywidualnych lub w małych grupach, harmonogram konsultacji znajduje się w zakładce „matura”.

Uczniowie technikum odbywają zaplanowane zajęcia u pracodawców (zgodnie z planem lekcji)

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia odbywają zajęcia praktyczne  u pracodawców. Pracodawcy biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, mogą podejmować indywidualne decyzje o zawieszeniu zajęć.

Stacjonarnie w szkole uczniowie i ich rodzice mogą skorzystać z pomocy dyrektora szkoły (pan pedagog przebywa na zwolnieniu lekarskim), po umówieniu się telefonicznym (81 7512394).

Od poniedziałku do piątku czynna jest biblioteka szkolna, harmonogram pracy znajduje się w zakładce biblioteka. Zachęcamy do korzystania .

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad