Archiwa

Filtr 

 • Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy do składania ofert na materiały biurowe na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę" - szczegółowe informacje w załączeniu....
 • Informacja o wyniku postępowania

  Dziękujemy za oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie dotyczące tonerów na potrzeby realizacji projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę". Szczegółowe informacje dotyczace rostrzygnięcia postępowania zostaną podane do wiadomości...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tonery

  Dziękujemy za oferty złożone w odpowidzi na zapytanie dotyczace tonerów na potrzeby realizacji projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę" - szczegółowe informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty w załączaniu....
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały do zajęć

  Dziękujemy za oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie dotyczące materiałów dla uczestników/uczestniczek zajęć z jezyków obcych i przedsiębiorczości w ramach projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę". Szczegółowe informacje ...
 • Zaproszenie do składania ofert - materiały do zajęć

  Zapraszamy do składania ofert na materiały dydaktyczne do zajęć prowadzonych w ramach projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę". Szczegóły w załączeniu....
 • Zaproszenie do składania ofert na tonery

  Zapraszamy do składania ofert na tonery do drukarek na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”. Szczegółowe informacje w załączeniu....
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Świdnik, dn. 28.08.2012 r. Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/127 Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku i stronie internetowej w dniu 28.08.2012 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publ...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - śrdoki czystości

  Dziękując za złożenie ofert na  środki czystości informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty - szczegóły w załączeniu....
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały biurowe

  Dziękując za złożenie ofert na  materiały biurowe informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty - szczegóły w załączeniu....
 • Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu

  Świdnik, dn. 22 sierpnia 2012r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/127 przetarg na  usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczest...
 • Informacja dotycząca przetargu na usługi edukacujne

  Świdnik, dn. 21 sierpnia 2012r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/127 przetarg na  usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczest...
 • Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe

  Zapraszamy do składania ofert na materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe inform...
 • Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy do składania ofert na środki czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe infor...
 • Przetarg na usługi edukacyjne

  Świdnik, 9 sierpnia 2012r.  Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/127 Powiat Świdnicki w Świdniku reprezentowany przez Starostę Powiatu Mirosława Króla, w imieniu którego działa Pani Małgorzata Warszyńska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 ...
 • Zaproszenie do składania ofert - środki czystości

  Zapraszamy do składania ofert na środki czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe inform...
 • Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe

  Zapraszamy do składania ofert na materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe inform...
 • OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Świdnik dn, 12.07.2012 r                                       ...
 • Wyniki zapytania ofertowego

  Wyniki zapytania ofertowego na zakup podręczników do logistyki. Na zapytanie ofertowe dotyczące serwet kelnerskich nie wpłynęły oferty....
 • Zapytanie w związku z przetargiem "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku i Zespołu Szkół w Piaskach"

  W związku z otrzymanymi zapytaniami od oferentów dotyczącymi materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz .U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 ...
 • ZAPYTANIE OFERTOWE - Podręczniki do logistyki

  ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu „Aktywni w zawodzie” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty na zakup podręczników do logistyki, szczegóły w załączniku....

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad