Archiwa

Filtr 

 • Zaproszenie do składania ofert - programy komputerowe

  Zapraszamy do składania ofert na programy komputerowe do zajęć "Profesjonalny pracownik hotelowy z nodułem roomservice" - realizowanych w ramach projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę". W załączeniu zapytanie ofertowe oraz formula...
 • Zaproszenie do składania ofert - materiały do zajęć "Dekoracje florystyczne w gastronomii"

  Zapraszamy do składania ofert na materiały pomocnicze do zajeć "Dekoracje florystyczne w gastronomii" realizowanych w ramach projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę." W załączeniu szczegóły zapytania oraz formularz ofertowy....
 • Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy do składania ofert na kwiaty sztuczne i suszone oraz akcesoria florystyczne - materiały na zajęcia "Dekoracje florystyczne w gastronomii" realizowane w ramach projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę". W załączeniu szczeg...
 • Zaproszenie do składania ofert - wózek kelnerski oraz wózek służby pięter

    Zapraszamy do składania ofert na wózek kelnerski oraz wózek służby pięter do zajęć „Profesjonalny pracownik hotelowy z modułem room service” realizowanych w ramach projektu „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” W za...
 • Zaproszenie do składania ofert na odzież ochronną dla uczestników zajęć

    Zapraszamy do składania ofert na odzież ochronną dla uczestników zajęć gastronomicznych realizowanych w ramach projektu „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”. W załączeniu szczegółowe zapytanie oraz formularz ofertowy....
 • Zaproszenie do składania ofert na materiały dla uczniów

    Zapraszamy do składania ofert na materiały dla uczestników zajęć „Dekoracje florystyczne w gastronomii”, „Gastronomiczny savoir vivre” oraz „Profesjonalny pracownik hotelowy z modułem room service”,  realizowanych w ramach p...
 • Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy do składania ofert na plansze edukacyjne na potrzeby zajęć „Profesjonalny pracownik hotelowy z modułem room service” realizowanych w ramach projektu „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” zgodnie z poniższym zestawieniem:...
 • Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy do składania ofert na plansze edukacyjne na potrzeby zajęć „Profesjonalny pracownik hotelowy z modułem room service” realizowanych w ramach projektu „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” zgodnie z poniższym zestawieniem:...
 • Ogłoszenie o wyniku przetargu

  Świdnik, dn. 11 października  2011 r. Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/23 Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1 i stronie internetowej w dniu 11października 2011 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Powiat Świdnicki w ...
 • Ogłoszenie o przetargu

  Świdnik, dnia 28 września 2011 r Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/17   Powiat Świdnicki w Świdniku reprezentowany przez Starostę Powiatu Mirosława Króla, w imieniu którego działa Pani Małgorzata Warszyńska, Dyrektor Zespołu Szkó...
 • Rozstrzygnięcie przetargu na usługi edukacyjne

     ...
 • Rozstrzygnięcie przetargu na usługi edukacyjne

     ...
 • Rozstrzygnięcie przetargu na usługi edukacyjne

     ...
 • Przetarg nieograniczony - usługi edukacyjne

  Świdnik, dn. 15.09.2011 r.   Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/16     Powiat Świdnicki w Świdniku reprezentowany przez Starostę Powiatu Mirosława Króla, w imieniu którego działa Pani Małgorzata Warszyńska, Dyrektor Zespołu Szkół ...
 • Unieważnienie postepowania

  Świdnik, dnia 7 września 2011 r. Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/15   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacun...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                              &...
 • ZAPYTANIE O CENĘ

   Świdnik, 8 sierpnia 2011 r.   Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku                            &n...
 • Przetarg na usługi edukacyjne

  Świdnik, dn. 9.08.2011 r.                                                                                                                 ...
 • Informacja o wynikach postępowania

  Świdnik, dnia 27 czerwca 2011 r. Znak  sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/1 Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty okre...
 • Stanowisko KOORDYNATORA i ASYSTENTA KOORDYNATORA

  Szczegóły w załącznikach...

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad