Dzień 4 PDF Drukuj
piątek, 05 maja 2023 00:00

Dzisiaj na praktykach we Włoszech uczniowie z kierunku TŻiUG rozmieszczali żywność w magazynach w warunkach optymalnych zgodnie z warunkami zapewniającymi jej trwałość i bezpieczeństwo, zapisywali parametry technologiczne w punktach kontrolnych podczas magazynowania żywności. Kierunek TL zajmował się dobieraniem środków technicznych do wykonania załadunku, przeładunku i rozładunku podczas realizacji usługi transportowej, dobieranie środków transportu do ilości i rodzaju ładunków, warunków zlecenia oraz zapoznawał się z przepisami prawa dotyczącymi organizowania procesów przewozu: materiałów niebezpiecznych; ładunków nienormatywnych; żywych zwierząt; szybko psujących się artykułów żywnościowych. W tym czasie uczniowie kierunku TH sporządzali dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061552 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad