Lekcja językowa

baner-Jzykowe-znajomoci3 października w Zespole Szkół Nr1 im. C.K. Norwida w Świdniku odbyła się niecodzienna lekcja językowa. Zajęcia miały charakter otwarty i mogli je oglądać wszyscy chętni nauczyciele i zaproszeni goście. Tematem lekcji były „Językowe znajomości". Zajęcia zorganizowane były w ramach Europejskiego Dnia Języków pod patronatem Komisji Europejskiej. Celem lekcji było propagowanie wielojęzyczność i wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym. Lekcja poprowadzona była w czterech językach – po angielsku przez Panią Joannę Szerlak, pomysłodawczynię tego typu zajęć, po niemiecku – przez Panią Agnieszkę Romanek, po hiszpańsku przez Panią Agnieszkę Mazurek i po polsku – przez Panią Renatę Gierszon. Uczniowie zostali podzieleni na trzy zespoły językowe – angielski, niemiecki i hiszpański. Nawiązali „bezpieczne" kontakty mailowe z rówieśnikami z Europy Zachodniej za pomocą platformy językowej. Zaprezentowali siebie i swoje zainteresowania, wyrazili chęć nawiązania i podtrzymywania znajomości drogą mailową. Rozwiązywali też quizy i układali własne zadania, które zostały zamieszczone na platformie. Na koniec dokonali samooceny swoich umiejętności językowych. Zajęcia te były ciekawą formą praktycznego wykorzystania języków obcych w życiu. Uzmysłowiły i uczniom i nauczycielom, że taka forma pracy na lekcji jest ciekawa i atrakcyjna dla uczniów, a metoda aktywizuje młodzież do samodzielnego działania i podjęcia konwersacji w języku obcym.

Dziękujemy Pani Joannie Szerlak za pomysł, nauczycielkom Małgorzacie Bronisz, Agnieszcze Romanek, Agnieszce Mazurek oraz Renacie Gierszon za przygotowanie  i poprowadzenie takich zajęć, a uczniom klasy III Tlh za aktywny udział.

R.G.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad