Sprzątanie Świata 2016
We wrześniu uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku uczestniczyli w akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA. Czynny udział młodzieży w  tym szlachetnym przedsięwzięciu pokazuje, że stan środowiska w którym żyjemy nie jest nam obojętny. Sprzątaniu towarzyszyła edukacja ekologiczna na świeżym powietrzu oraz podziwianie urokliwych barw polskiej jesieni.

Anna Wójtowicz

 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad