Stypendium Burmistrza Miasta Świdnik

PA24056324 października 2013 roku najlepsi uczniowie Zespołu Szkół nr 1, którzy uzyskali stypendium Burmistrza Miasta Świdnik udali się do Urzędu Miasta, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla stypendystów oraz listów gratulacyjnych dla rodziców.

Sala konferencyjna Urzędu była wypełniona po brzegi, ale nas przede wszystkim cieszy obecność sporej reprezentacji Norwida. Jesteśmy zadowoleni, że 16 naszych uczniów zostało nagrodzonych za swoją ciężką pracę, wytężoną naukę oraz sukcesy uzyskiwane w zakresie wykonywanego zawodu. Mamy nadzieję, że sukces tych osób zmobilizuje kolejnych uczniów do walki o wyniki w nauce w tym roku szkolnym. Po cichu liczymy również na jeszcze silniejszą grupę stypendystów!!!

 http://www.swidnik.pl/nasze-miasto/item/4076-stypendia-dla-najzdolniejszych

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad