Narodowe Święto Niepodległości

 

Uczniowie klasy 2 technik żywienia i usług gastronomicznych i 3 technik żywienia i gospodarstwa domowego pod kierunkiem pani Danuty Sawickiej przygotowali montaż wierszy i pieśni patriotycznych, które zaprezentowali zebranym Uczniom i Nauczycielom Zespołu Szkół nr 1.
Obchodom Narodowego Święta Niepodległości towarzyszyło ślubowanie klas pierwszych.

 

Uczniowie ślubowali:
Być wiernym tradycji szkoły
Realizować misję szkoły
Godnie reprezentować imię szkoły
Z godnością i szacunkiem traktować symbole narodowe i szkolne
Pielęgnować tradycje szkoły, regionu i narodu
Przestrzegać zasad tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka
Dążyć do samodoskonalenia i wykorzystywania własnych możliwości i talentów
Być współodpowiedzialnym za wspólne dobro
Sumiennie wypełniać obowiązki wobec Ojczyzny.
Dyrektor szkoły, Małgorzata Warszyńska, życzyła najmłodszym uczniom „ Norwida” wielu sukcesów w podwojach Zespołu Szkół nr 1.

 

 

W tym dniu miało miejsce także rozdanie nagród oraz pamiątkowych dyplomów dla zwycięzców wrześniowego widowiska Norwid Got Talent.

 

 

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad