Narodowe Święto Niepodległości

 

Uczniowie klasy 2 technik żywienia i usług gastronomicznych i 3 technik żywienia i gospodarstwa domowego pod kierunkiem pani Danuty Sawickiej przygotowali montaż wierszy i pieśni patriotycznych, które zaprezentowali zebranym Uczniom i Nauczycielom Zespołu Szkół nr 1.
Obchodom Narodowego Święta Niepodległości towarzyszyło ślubowanie klas pierwszych.

 

Uczniowie ślubowali:
Być wiernym tradycji szkoły
Realizować misję szkoły
Godnie reprezentować imię szkoły
Z godnością i szacunkiem traktować symbole narodowe i szkolne
Pielęgnować tradycje szkoły, regionu i narodu
Przestrzegać zasad tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka
Dążyć do samodoskonalenia i wykorzystywania własnych możliwości i talentów
Być współodpowiedzialnym za wspólne dobro
Sumiennie wypełniać obowiązki wobec Ojczyzny.
Dyrektor szkoły, Małgorzata Warszyńska, życzyła najmłodszym uczniom „ Norwida” wielu sukcesów w podwojach Zespołu Szkół nr 1.

 

 

W tym dniu miało miejsce także rozdanie nagród oraz pamiątkowych dyplomów dla zwycięzców wrześniowego widowiska Norwid Got Talent.

 

 

 

 

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad