Rozliczenie staży/praktyk miejscowych PDF Drukuj
piątek, 20 lipca 2018 11:33
Uczniowie, którzy odbywają staże miejscowe, sporządzają kserokopie otrzymanych od pracodawców zaświadczeń i opinii i dostarczają je osobiście po zajęciach w ostatnim dniu stażu, tj. czwartek 26 lipca lub w dni robocze od piątku 27 lipca do wtorku 31 lipca w godz. 11:00 - 14:00 (sala 10). Rozliczenie się z kompletnej dokumentacji jest warunkiem otrzymania stypendium stażowego.
 
Zgodnie z regulaminem, uczniowie, którzy dojeżdżali na staże, mogą złożyć do działu księgowości wniosek o zwrot kosztów dojazdu.  Wniosek należy pobrać ze strony internetowej projektu, wydrukować i wypełnić zgodnie z instrukcją. Przyjmowane będą prawidłowo  wypełnione wnioski wraz z podpisami i załączonymi biletami.
W załączeniu do pobrania - wniosek o zwrot kosztów dojazdu.
Zgodnie z regulaminem nieprzekraczalny termin składania poprawnych i kompletnych wniosków o zwrot kosztów dojazdu to 7 dni od zakończenia stażu, to jest 2 sierpnia 2018r. (czwartek).
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad