Podsumowanie eliminacji okręgowych „Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości" Blok B Wynalazczość PDF Drukuj
wtorek, 24 maja 2016 10:16
W dniu 18 maja 2016 roku w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych „Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości" Blok B Wynalazczość. Organizatorem olimpiady był Wojewódzki Klub Racjonalizacji i Techniki w Lublinie we współpracy z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, pod honorowym patronatem min. Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego RP, Komisji Europejskiej, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego i Wschodniego Klastra Obróbki Metali. Celem Olimpiady było  zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych i poznaniem przepisów prawa własności przemysłowej. W eliminacjach uczestniczyło 15 drużyn  ze szkół województwa lubelskiego. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku od wielu lat uczestniczą w zmaganiach konkursowych. W tym roku naszą szkołę reprezentowała 3 – osobowa drużyna  pod opieką Pani Anny Chwil w składzie: Agata Brodaczewska z kl. 4 TL, Weronika Górska i Bartek Lis z kl 1 Tl. Nasi uczniowie otrzymali dyplomy za uczestnictwo.

W trakcie tej uroczystości Anna Chwil została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową NOT, uchwałą Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, na wniosek Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie, za osiągnięcia w ruchu wynalazczym, wieloletnie zaangażowanie, oraz trud wkładany w przygotowanie uczniów do „Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości" Blok B Wynalazczość, a także za upowszechnianie wśród młodzieży zagadnień dotyczących wynalazczości, ochrony prawa własności przemysłowej i intelektualnej oraz tematyki innowacyjności.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad