Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja
Konstytucja 3 Maja - druga na świecie, a pierwsza w Europie ustawa zasadnicza była  ukoronowaniem bezprecedensowego w historii Polski dzieła reform ustrojowo-społecznych.
Społeczność Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w rocznicę tego święta wysłuchała wykładu Pana dr hab. Wiesława Bondyry - adiunkta Zakładu Historii XVI-XVIII W.  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego dopełnieniem był występ Zespołu Tańca Ludowego "Leszczyniacy" Państwowej Szkoły Muzycznej im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku. Polonez i mazur w ich wykonaniu zachwycił uczniów
i nauczycieli. Dziękujemy członkom zespołu, kierownikowi artystycznemu Pan Lechowi Leszczyńskiemu i kierownikowi muzycznemu i wokalnemu Pani Beacie Leszczyńskiej za wprowadzenie nas w atmosferę czasów uchwalenia Ustawy Rządowej.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Krzysztof Gałan zachęcił uczniów do uczestniczenia w lokalnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad